เกมส์19091

เกม ภัยร้ายหรือการพักผ่อน

เกม ภัยร้ายหรือการพักผ่อน

เกมส์19091

เกมส์  กุมภฤทธิ์ พุฒิภิญโญ หรือ พี่กู้ Content Creator สายเกม ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวอันหลากหลายมุมมองที่เกี่ยวข้องกับวงการเกม กับ ไทยรัฐออนไลน์ ในแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์นับจากนี้เป็นต้นไป สำหรับในตอนแรกนี้ นอกจากจะเป็นการเริ่มต้นการทำความรู้จักกับ Creator สายเกมคนนี้แล้ว “พี่กู้” เกมส์ จะมาบอกเล่าถึงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมวิดีโอเกม โดยจะมีการหยิบยกประเด็น วิดีโอเกมในสายตาเด็กไทยจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเพื่อหวังจะแลกเปลี่ยนทัศนะกับ “คุณ” ด้วย